De Fakkel Comm.V. , vertegenwoordigd door Leen Van Damme, hecht veel waarde aan jouw privacy als deelnemer van een on- of offline cursus. In deze privacyverklaring vind je terug hoe er omgegaan wordt met jouw persoonlijke gegevens.

Gegevens De Fakkel/ Leen Van Damme:

www.leenvandamme.com

Pachthofstraat 87/2

9308 Gijzegem

leen@leenvandamme.com

BE 0777.278.024


Bij het aankopen van diensten/goederen, wordt er een overeenkomst aangegaan met De Fakkel Comm.V./ Leen Van Damme.

Bij deze overeenkomst werden een aantal gegevens doorgegeven dewelke een goede werking ten goede komen om de verdere afhandeling van de overeenkomst af te handelen zoals naam, voornaam, ondernemingsnummer, mailadres, bankrekeningnummer, telefoonnummer,…  Met het doorgeven van deze gegevens geef je ons toestemming deze te verwerken in overeenstemming met de daarvoor geldende regelgeving. In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en waarvoor we deze gegevens gebruiken. Bij het uitvoeren van de overeenkomst wordt er ook gebruik gemaakt van verschillende dienstverleners, ook hierbij vind je per type welke gegevens er van jou worden verwerkt.

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 15-12-2022.

 Als je naar aanleiding van deze privacyverklaring contact met ons wilt opnemen, dan kan dat via onderstaande contactgegevens.

E-mailadres: leen@leenvandamme.com

 

Persoonsgegevens die wij/ dienstverlener verwerken

Online aanmelding

Wanneer je je online aanmeldt voor onze nieuwsbrief, een contact- of offerteformulier invult, een offerte aanvraagt of andere aanvragen doet voor één van onze diensten of aankoop van goederen, zal aan jou gevraagd worden om jouw gegevens in te vullen of aan ons door te geven. Wij verwerken deze gegevens voor verschillende doeleinden.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij mogelijks verwerken, afhankelijk van het doel waarvoor je de gegevens hebt verstrekt:

 • Voor- en/of achternaam
 • Bedrijfsnaam + BTW-nummer
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Betaalgegevens
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt, bijvoorbeeld in offline en online correspondentie
 • Gegevens over jouw activiteiten op onze website (middels Google Analytics en FB pixel)

De Fakkel biedt een nieuwsbrief aan waarmee wij geïnteresseerden informeren over nieuws over onze diensten, tips, adviezen, acties en aanverwante zaken. Jouw naam- en e-mailadres worden alleen toegevoegd aan de lijst van ontvangers (i.e. opgeslagen in ons e-mailmarketingsysteem) indien je deze gegevens actief aan ons verstrekt en aangeeft de nieuwsbrief te willen ontvangen. Deze gegevens worden niet aan derden verstrekt. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee u zich kunt afmelden. Uitschrijven voor de nieuwsbrief kan je op ieder gewenst moment door een e-mail te sturen naar leen@leenvandamme.com. Daarnaast bevat iedere nieuwsbrief een link waarmee je je kan afmelden. We verwerken jouw uitschrijving veelal direct, maar in ieder geval binnen 3 maanden.

Voor het mailverkeer wordt gebruik gemaakt van het software klantenplatform Keap,

We gebruiken jouw gegevens voor het mailverkeer alleen op basis van jouw toestemming en deze toestemming kan je altijd intrekken. De verwerkingen die we hebben gedaan tot op het moment dat de toestemming nog geldig was, blijven rechtsgeldig.

Afspraken,  meetings,…  kunnen ingepland worden via de tool Calendly. Hierbij wordt jouw naam, mailadres en telefoonnummer opgeslagen en verwerkt in het klantenplatform Keap.


De online cursussen worden gehost op Learndash. Om jou toegang te verlenen tot dit platform, verstrekken wij aan Learndash jouw mailadres.

De livesessies verlopen via zoom. Jij ontvangt een link om deel te nemen aan de zoomsessie. Hiervoor kan je al dan niet een zoomaccount aanmaken. Wij verstrekken jouw gegevens niet aan zoom.

Soms wordt er nog overige software gebruikt om enquêtes te versturen via typeform of andere platformen. Hierin wordt naam en mailadres verwerkt.

Leen Van Damme of een aangestelde persoon, analyseert daarnaast uw gedrag op haar website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en/of diensten af te stemmen op uw voorkeuren.

We verkopen of geven jouw gegevens niet aan derden als dit niet noodzakelijk is voor de correcte uitvoering van de overeenkomst.

Ook kunnen we gegevens verstrekken aan derden om op die manier te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in opdracht van De Fakkel, worden overeenkomsten gesloten om met zorg om te gaan met jouw gegevens zodanig dat de veiligheid en vertrouwelijkheid gewaardeerd blijft.

 

Boekhouding/administratie

Voor het factureren en het verwerken van betalingen, maken we gebruik van verschillende software. De software die wij hiervoor op dit moment gebruiken is: Exact online, Codabox, Plug&Pay en Stripe. Deze partijen verwerken de verstrekte gegevens omdat dit onderdeel is van het uitvoeren van de overeenkomst en omdat wij aan onze wettelijke verplichting tot het versturen van facturen moeten voldoen.

Wij bewaren deze gegevens zeven jaar: dat is de wettelijke bewaartermijn van de Belastingdienst.

 

Getuigenissen

Voor het opvragen en verwerken van getuigenissen wordt (bedrijfs)naam gebruikt. Wil je dat we jouw getuigenis anoniem of niet langer gebruiken? Meldt dit aan leen@leenvandamme.com. Dan veranderen of verwijderen we de informatie.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Wij verzamelen geen bijzondere persoonsgegevens, zoals gegevens betreffende onder andere ras of etnische achtergrond, geloofsovertuiging, …

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren


Leen Van Damme bewaart jouw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor zij jouw gegevens heeft verzameld. Jouw gegevens worden na de aankoop van een dienst/ product enkel gebruikt om jou op de hoogte te houden van toekomstige activiteiten, workshops en andere zaken die jou mogelijks ten goede komen.

Persoonsgegevens die je invult voor het inschrijven voor onze nieuwsbrief, worden na uitschrijving voor onze nieuwsbrief veelal direct, maar in ieder geval binnen 3 maanden, uit ons e-mailmarketingsysteem verwijderd.

 

Gegevensverwerking buiten Europese Unie

We werken ook samen met partijen die niet in de EU zijn gevestigd, maar in de Verenigde Staten of Verenigd Koninkrijk. In deze gevallen hebben we onderzoek gedaan naar welke beveiligingsmaatregelen deze partij heeft genomen om jouw gegevens te beschermen. Zij besteden eveneens veel tijd en energie om ervoor te zorgen dat de gegevensbescherming aan de hoogste normen voldoen.

 

Rechten van de deelnemer

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door De Fakkel en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou hebben, in een computerbestand naar jou of een andere door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar leen@leenvandamme.com. We zullen zo snel mogelijk reageren op jouw verzoek, maar uiterlijk binnen één maand.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij je een kopie van jouw identiteitskaart met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie jouw pasfoto, MRZ (machine readable zone: de strook met nummers onderaan het paspoort), het paspoortnummer en identificatienummer zwart. Dit ter bescherming van uw privacy.

Klachten van de deelnemer

Indien er klachten zijn proberen beide partijen het in goede overeenstemming in der minne te regelen, dit kan door een mail te sturen naar leen@leenvandamme

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Leen Van Damme neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Mocht je toch van mening zijn dat jouw gegevens niet voldoende beveiligd zijn, neem dan contact met ons op via mail naar leen@leenvandamme.com

 • SSL-certificaat website

Onze website is voorzien van een SSL certificaat. Dankzij de SSL verbinding is de informatie die u ons toestuurt via onze website onmogelijk te achterhalen door anderen.

 • Beveiligen gegevensbestanden computers en/of laptops Leen Van Damme

Bestanden die uw persoonsgegevens bevatten en Leen Van Damme op haar eigen computer(s) of laptop(s) opslaat, beveiligen wij door middel van een wachtwoord.

 • Updates software

Leen Van Damme installeert continu updates van de door haar gebruikte software.

 • Indien je ingeschreven bent voor het volgen van de vierdaagse Kernmodule waarin technieken van Live The Connection worden aangeleerd, worden jouw gegevens nadien aan deze organisatie doorgegeven door middel van een samenwerkingsverband. Dit wordt pas aan het einde van de vierdaagse gedaan dus mocht U dit niet wensen, kunt U dit altijd voorafgaand melden. Live The Connection gebruikt jouw gegevens om jou verder op de hoogte te houden van verdere verdieping, workshops, update werkbladen,…

 

Leen Van Damme gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen

 • Windows Microsoft Office: tekstverwerking, aanmaken offertes en facturen, opslag gegevens
 • Browser (Internet Explorer, Google Chrome): zoeken van informatie
 • Mail (Gmail, red-soft.eu, hotmail): ontvangen en verzenden van e-mailberichten
 • Google Drive: opslag gratis documenten en video’s
 • Vimeo: opslagen video’s
 • Vimex, Godaddy, red-soft.eu: domeinregistratie, webhosting
 • Typeform Versturen en ontvangen van enquêtes
 • WordPress: webdevelopment en –design, facturatie
 • Keap: e-mailmarketing
 • Learndash: online cursusplatform
 • Calendly (gehost in VS): voor het maken online afspraken in agenda
 • Google Analytics: analyseren websiteverkeer
 • Facebook: beheer Facebookpagina, analyseren gegevens Facebook Pixel
 • Instagram
 • Exact Online, Codabox, stripe, Plug & Pay: Boekhouding en betaling

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Leen Van Damme maakt gebruik van cookies van externe partijen om haar website goed te laten functioneren, te analyseren hoe bezoekers onze website gebruiken en om gerichter te kunnen adverteren. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij bezoek aan onze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone.

Wanneer je onze website bezoekt, gebruiken Google en Facebook, als externe partijen, mogelijk cookies, webbakens en vergelijkbare technologieën voor het verzamelen en ontvangen van gegevens van onze website en elders op het internet en gebruiken deze gegevens voor het aanbieden van services op maat en gerichte advertenties.

Er bestaan verschillende soorten cookies

 

Functionele cookies

Deze cookies gebruiken gekozen persoonlijke instellingen en voorkeuren van een website (zoals taalinstellingen) zodanig dat je de website steeds makkelijk volgens de jouw gewenste voorkeur kan bezoeken.

Analytische cookies

Met analytische cookies brengen we het gebruik van de website in beeld. Op basis van deze cookies wordt ook geanalyseerd in welke mate nieuwsbrieven worden aangevraagd, geopend of gelezen om op die manier de inhoud van onze content te verbeteren.


Marketing cookies

Op de website van www.leenvandamme.com wordt gebruik gemaakt van een facebookpixel, waarbij Facebook cookies op uw computer plaatst. De Facebook pixel houdt een profiel bij van de mensen die op de website van Leen Van Damme zijn geweest en welke pagina’s zij hebben bezocht. Dit zorgt ervoor dat wij u, indien u een Facebook account heeft, relevante advertenties op Facebook kunnen tonen en het resultaat kunnen meten.

Facebook gebruikt deze cookies om bij te houden welke pagina’s u bezoekt, om zo een profiel op te bouwen van uw online gedrag. Dit profiel wordt mede opgebouwd op basis van vergelijkbare informatie die zij van uw bezoek aan andere websites krijgen waarop zij adverteren. Dit profiel wordt niet gekoppeld aan uw naam, adres, e-mailadres en dergelijke zoals bij ons bekend, maar alleen om advertenties af te stemmen op uw profiel, zodat deze zo veel mogelijk relevant voor u zijn.

Dat maakt het plaatsen van advertenties voor onze doelgroep eenvoudiger.  Voor meer informatie over het gebruik van deze FB pixel , verwijzen we je graag naar de privacy- en cookieverklaring van Meta: https://www.facebook.com/privacy/policies/cookies/?entry_point=cookie_policy_redirect&entry=0

 Social media

We willen het u graag zo gemakkelijk mogelijk maken om de content van onze website te delen via social media. Dit kan door middel van een aantal social media buttons, die Leen Van Damme op haar website heeft geplaatst.

Leen Van Damme heeft geen invloed op de wijze waarop deze platforms met uw persoonsgegevens omgaan en draagt hiervoor geen verantwoordelijkheid en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid. Lees de privacyverklaringen van deze social media-kanalen om te weten hoe zij met privacy omgaan.

Privacyverklaring Facebook: https://www.facebook.com/privacy/explanation/

Privacyverklaring LinkedIn: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy/

 

Op onze website worden ook video’s gebruikt van youtube en vimeo. Deze partijen onthouden jouw voorkeuren eveneens via cookies. Voor de privacy- en cookieverklaring verwijzen we naar deze partijen.

De functionele cookies worden standaard geplaatst. Voor de overige cookies vragen we jouw toestemming die je actief moet geven.

Je kunt je afmelden voor cookies door jouw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kan je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Op https://support.google.com/chrome/answer/95647 vind je hoe je dit in Google Chrome kunt doen. Gebruik je een andere browser, gebruik dan de help-functie van jouw browser om te achterhalen hoe je dit kan doen. Via de website http://www.youronlinechoices.com/be-nl/ vindt u meer uitleg over hoe u cookies uit kunt schakelen.

 

Externe linken

Op de website van Leen Van Damme zult u links naar externe websites aantreffen. Door op een link te klikken gaat u naar een website buiten https://de-fakkel.be. Het kan zijn dat deze externe websites gebruik maken van cookies. Graag verwijzen wij hiervoor naar de cookie- of privacyverklaring van de betreffende website. Leen Van Damme draagt vanzelfsprekend geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van de sites van derden en aanvaardt daarvoor geen enkele aansprakelijkheid.

 

Google Analytics

De website van Leen Van Damme maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van cookies om de website te helpen analyseren hoe gebruikers onze website gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Dit cookie wordt niet gebruikt voor advertenties of andere commerciële doeleinden. Wij kunnen je door het anonimiseren van uw IP-adres niet persoonlijk herleiden. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe je deze website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit. Google mag deze informatie alleen aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Meer informatie over het beleid van Google Analytics vindt u op https://www.google.nl/intl/nl/policies/privacy/.

Door gebruik te maken van onze website geef je toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.

Opt-out voor Google Analytics

Als u het script van Analytics liever helemaal wilt blokkeren dan kunt u hier een opt-out plugin voor Google Analytics downloaden: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout. Met deze plugin telt uw bezoek niet meer mee in de statistieken van alle websites die Google Analytics gebruiken.

 

Geautomatiseerde besluitvorming


Leen Van Damme neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker) tussen zit.

 

Wanneer is het verplicht jouw gegevens op te geven aan Leen Van Damme

Gegevens noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst, dienen voorafgaand aan de uitvoering van de opdracht aan Leen Van Damme te worden verstrekt. Dat betreft onder andere je e-mail- of postadres. Indien je deze gegevens niet verstrekt, dan voert Leen Van Damme de opdracht niet uit.

Wijzigingen privacyverklaring

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze verklaring. We raden je daarom aan deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u op de hoogte blijft van veranderingen.