Je hebt 1 jaar de toegang tot het videomateriaal op het videoplatform van dewelke je de inloggegevens ontvangt na inschrijving.