De cursus qua videomateriaal is #u, en de LIVE Masterclass is 1u.
De impact van deze cursus is echter veel grootser ?